Main Menu

Викладачі

Вітковська Ірина Іванівна

Посада: асистент

Народилась у м. Донецьк Ростовської області (Росія). У 1988р. закінчила Харківський інженерно – економічний інститут за спеціальністю “Організація механізованої обробки економічної інформації”. З 2003р. працює в Національному авіаційному університеті на посаді асистента .

Викладає дисципліни ,,Основи програмування та алгоритмічні мови”, „Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування”, ”Групова динаміка та комунікації” для студентів денної форми навчання. Бере участь у англійському проекті, в рамках якого викладає дисципліни “Fundamentals Programming and Algorithmic Languages”, “Group Dynamics and Communication”, “Human Computer Interaction”.

Видано дві збірки методичних рекомендацій з дисципліни ”Групова динаміка та комунікації” українською та англійською мовами.


Скалова Валентина Анатоліївна

Посада: асистент

Веде лабораторні роботи з дисциплін:

• Основи програмування та алгоритмічні мови
• Архітектура комп’ютера
• Основи наукових досліджень
• Теорія алгоритмів та обчислювальних процесів
• Моделювання систем

Спеціальність: комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі

Скалова Валентина Анатоліївна закінчила середню загальну школу № 254 м. Києва. Закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі” та здобула кваліфікацію інженера-системотехніка. асистент кафедри ІПЗ, секретар кафедри.
Тема дисертації: „Методи, моделі та алгоритми шаблонної розробки програмного забезпечення”.
Видано навчально-методичні матеріали
Лебідь Р.Д., Скалова В.А. “Теорія алгоритмів та обчислювальних процесів”, методичні вказівки до виконання ЛР для студентів спеціальності 8.080403 “ПЗАС”
Кузнецов С.В., Крамар Ю.М., Скалова В.А. “Основи і технології формування обробки та відображення мультимедійних даних”, методичні вказівки до виконання ЛР для студентів спеціальності 8.080403 “ПЗАС”

Кваліфікація: інженер системотехнік