Випускова кафедра інженерії програмного забезпечення здійснює підготовку фахівців з РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «бакалавр», «магістр»:

Галузь знань: 12 Інформаційні технології.

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення.

Освітньо-професійна програма: Інженерія програмного забезпечення.

Першу в Україні кафедру інженерії програмного забезпечення (з 2000р. «Інженерії програмного забезпечення», в минулому «Обчислювальної математики та програмування» та «Програмного забезпечення обчислювальних систем»), було засновано в 1967р.

ФОРМИ НАВЧАННЯ: очна, заочна, друга вища освіта. Навчання здійснюється для громадян України та для іноземних громадян.

«ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (Software Engineering) – це актуальний для України та популярний на світовому ринку праці напрям навчання. За напрямом «Інженерія програмного забезпечення» готують фахівців зі створення, супроводження і використання програмного забезпечення. Студенти вивчають технології розробки програм в контексті різних мов програмування, виходячи з інженерних задач, засвоюючи методи та засоби аналізу, проектування, конструювання та супроводження програм. Вивчення методів та засобів проектування, розробки, тестування і супроводження складних програмних систем ведеться з урахуванням сучасних тенденцій їх колективної розробки.

МЕТА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  – проектувати, створювати та супроводжувати складне програмне забезпечення у заданий термін, не витративши зайвих ресурсів, досягаючи встановлених показників ефективності. Для досягнення цієї мети студенти навчаються здійснювати процеси аналізу та проектування, оцінювання вартості, тестування, веріфікації, супроводження програмного забезпечення.

Інженерія програмного забезпечення – це багатомільярдна, з точки зору інвестицій, галузь економіки будь якої розвиненої країни. В цій галузі реалізуються великі та малі проекти, що потребують кваліфікованого менеджменту. Тому студенти навчаються розв’язувати колективні завдання обґрунтування, планування, забезпечення економічної ефективності, якісної та своєчасної реалізації проектів програмного забезпечення

В умовах глобалізації широко розповсюджена розробка програмного забезпечення із застосуванням Internet, тому студенти засвоюють відповідні технології.

КваліфікаціЇ, ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ПРОГРАМИ.

Після закінчення четвертого курсу студент отримує кваліфікацію фахівця першого рівня вищої освіти «бакалавр», а після закінчення магістратури – рівень вищої освіти «магістр».

Навчальний план бакалаврату побудовано з урахуванням міжнародних стандартів і тому він співпадає з планами університетів Америки та Європи, що сприяє продовженню освіти за кордоном, мобільності студента.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН БАКАЛАВРСЬКОГО ЦИКЛУ:

 • Комп’ютерна дискретна математика;
 • Алгоритми та структури даних;
 • Основи програмування;
 • Об’єктна орієнтоване програмування;
 • Майстерня розробки програмного забезпечення;
 • Операційні системи;
 • Бази даних;
 • Архітектура комп’ютера;
 • Вбудовані системи реального часу;
 • Організація комп’ютерних мереж;
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення та інші.

На кафедрі також проводиться навчання за англомовним проектом, що забезпечує додаткову освіту з професійної англійської, перспективу кар’єрного зростання та надає можливість випускникам з реалізації своїх можливостей у вітчизняних та міжнародних компаніях.

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ Кафедра приймає на навчання за державним замовленням та за контрактом. Термін навчання: бакалавра – 4 роки; магістра – 1,5 року.

Випускники коледжів, які навчалися за спорідненими напрямами підготовки і спеціальностями, з рівням вищої освіти молодшого спеціаліста зараховуються на 2-3 курси, а з рівнем вищої освіти бакалавр – на 1 курс магістратури. (второй абзац меню АБІТУРІЕНТАМ)

НАУКОВА ТВОРЧІСТЬ

Студенти кафедри мають можливість реалізувати свої здібності у формі актуальних наукових досліджень з впровадженням отриманих результатів у курсових і кваліфікаційних роботах, планових науково-дослідних роботах та у формі наукових праць. Студенти кафедри приймають участь в олімпіадах, всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях. За бажанням випускники магістратури можуть продовжити навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня «доктор філософії».

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Практична підготовка завершує формування фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Вона здійснюється шляхом науково-дослідницької та переддипломної практик. Базами практик є підприємства, організації та профільні установи.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ та ВИРОБНИЧІ КОНТАКТИ

Кафедра підтримує постійні ділові стосунки з багатьма вітчизняними та закордонними організаціями, що здійснюють підготовку фахівців, проводять наукові дослідження, та реалізацію задач інженерії програмного забезпечення. Серед яких: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ, Інститут програмних систем НАНУ, підприємства Асоціації «Інформаційні технології України», зокрема ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ», «ІТЕРА Консалтінг Груп» та інші.

ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

Юнаки призовного віку мають можливість навчатися на факультеті підготовки  офіцерів запасу НАУ.

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

Після закінчення третього курсу бажаючі можуть одночасно навчатися (на контрактній основі) в Інституті післядипломного навчання НАУ (дворічний курс) та одержати другу вищу освіту, наприклад, економічну або юридичну з отриманням диплома державного зразка.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Працевлаштування випускників здійснюється на таких первинних посадах: інженер-програміст; програміст (бази даних); програміст прикладний; програміст системний; програміст-математик; програміст-дослідник; програміст-тестувальник та інше. Профіль професійної діяльності випускників охоплює галузі: інтелектуальні системи; Web-додатки і технології; Інтернет речей; розробка ігрових програм; тестування ПЗ; мобільні додатки; розробка роботизованих систем; програмування мікроконтролерів та мікрокомп’ютерів; проектування програмного забезпечення. Працевлаштування випускників кафедри інженерії програмного забезпечення здійснюється в держаних та недержавних установах різних форм власності які профілюються на реалізації завдань проектування, розробки, впровадження і супроводження складних програмних систем і програмно-апаратних комплексів. Прикладами структур і компаній де працевлаштовані випускники кафедри є: АТ «Ощадбанк»; Державний центр інформаційних ресурсів України; ПАТ «Укртелеком»; ТОВ «Світові інформаційні технології», компанія «ITERA», «Luxoft Eastern Europe LTD», «EPAM Systems Ukraine» та багато інших.

ГУРТОЖИТОК ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Іногородні студенти першого курсу забезпечуються гуртожитком. харчування студентів забезпечується їдальнею та розгалуженою системою кафе, буфетів і кав’ярень. НАУ має оздоровчий комплекс з санаторію-профілакторію і медичним центром, які розташовані на території університету. Університет володіє п’ятьма спортивними залам. Крім того, має кілька спортивних споруд: стадіон, спортивні майданчики, корти та яхтовий клуб, де постійно працюють різноманітні спортивні секції.

Приєднуйтесь до команди талановитих, креативних, успішних – до спільноти лідерів.