2_1_1_Груповадинамікаі_комунікації

2_1_2_Основи_програмування

2_1_3_Компютернадискретнаматематика

2_1_6_Основимережтехнологій_СІSСО

2_1_7_Дискретні_структури

2_1_8_Обєктноорієнтованепрограмування

2_1_11_Архітектура_компютера

2_1_12_ОсновиінженеріїПЗ

2_1_13_Людинномашинвзаємодія

2_1_14_Аналізвимогдо_ПЗ

2_1_15_Алгоритмитаструктури_даних

2_1_16_ЕмпіричніметодиІПЗ

2_1_17_Архітектуратапроектування_ПЗ

2_1_18_Організаціякомпютернихмереж

2_1_19_Бази_данних

2_1_20_ПрофесійнапрактикаІПЗ

2_1_21_Конструювання_ПЗ

2_1_22_Операційні_системи

2_1_23_ЯкістьПЗта_тестування

2_1_24_ПрограмуваннядляІнтернет

2_1_25_Моделюваннятааналіз_ПЗ

2_1_26_Безпекапрограмта_данних

2_1_27_Економіка_ПЗ

2_1_28_МенеджментпроектівПЗ

2_1_30_Проектний_практикум

3_7_МайстернярозробкиПЗ

3_10_Документування_ПЗ

3_13_Супроводження_ПЗ

3_16_Вбудованісистемиреальн_часу

3_19_Системидмалтамоб_плат

3_22_Візуалізація_ПЗ

3_23_Основиштучногоінтелекту

3_24_Інтелектуальні_системи

3_25_Інформаційні_системи

3_26_Мультимедійігровірозваж

3_27_Фінансовісистемитасиселектр_комерц

3_28_Авіаційнеелектроннеобладнання

Мови і засоби візуального моделювання

Соціально-психологічні, правові та екологічні аспекти програмного забезпечення

Інтернет речейІТ-архітектура сучасних бізнес-систем

Онтологічне проектування інформаційних систем

Програмне забезпечення мобільних комунікаційних пристроїв

Проектування і моделювання бізнес-процесів