Робочі програми навчальних дисциплін

Програми вступних випробувань

Освітньо-наукова програма 121

Рецензії-відгуки

Освітньо-наукова програма «Інженерія програмного забезпечення» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення