Стандартизація та правове забезпечення інформаційної безпеки – запропонований навчальний посібник розкриває комплекс проблем, які пов’язані із стандартизацією та правовою охороною інформації. У виданні здійснено огляд існуючого законодавства та стандартизації, що регламентують відносини, які виникають в процесі охорони інформації в Україні, та чітко визначені межі можливих та неможливих взаємин щодо отримання інформації. Здійснено аналіз існуючої законодавчої бази охорони та захисту інформації та її стандартизації, що може стати передумовою щодо розробки нових позицій та удосконалень існуючої бази.

Зибін С.В. Стандартизація та правове забезпечення інформаційної безпеки / С.В. Зибін, В.В. Кузавнов, І.В. Пискун, В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова. Навчальний посібник. – К.: ЦК “Компринт, 2020. – 140 с.

Технології захисту інформації – у підручнику розглянуто питання каналів витоку інформації, технології несанкціонованого отримання інформації при експлуатації ЕОМ та у комп’ютерних мережах. Також розглянуті методи та засоби захисту інформації, технології захисту мереж зв’язку, технології програмного та криптографічного захисту, а також технології стеганографії.

Браіловський М.М. Технології захисту інформації: підручник / М.М. Браіловський, С.В. Зибін, І.В. Пискун, В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова. – К.: ЦК “Компринт”, 2021. – 296 с.

Графічні системи – містить методичні вказівки виконання практичних та лабораторних робіт “Графічні програмні системи” для студентів, що навчаються за напрямом комп’ютерної та програмної інженерії.

Графічні системи: навчальний посібник / С.В. Зибін, В.Д. Козюра, О.В. Криворучко, В.В. Кузавков, С.В. Лазаренко, В.О. Хорошко, Ю.Є. Хохлачова. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2021. – 196 с.