Спеціальність 121
ОПП – Інженерія програмного забезпечення магістри (англійська мова навчання)

Всі дисципліни закінчюються диференційованим заліком

Код дисципліниНазва та анотаціяСеместр
3.2.1.Веб-програмування
 
(фахова)

Теоретичний лекційний матеріал включає в себе дослідження framework-ів та особливостей організації процесів життєвого циклу розробки web-застосунків, які створюються відповідно до архітектурного стилю «багаторівнева архітектура».
Комплекс лабораторних робіт пропонує студентам промоделювати командну роботу у реалізації веб-застосунку відповідно до багаторівневої архітектури.
1
3.2.2.Математичні методи та моделі інтелектуального аналізу даних
 
(фахова)
 
Методи та моделі інтелектуального аналізу даних (data mining) представляють собою міждисциплінарний напрям, що включає елементи штучного інтелекту, математичної статистики і машинного навчання, які застосовуються для вирішення завдань чисельного прогнозу, класифікації, кластеризації та асоціативного аналізу.
Диципліна розглядає методологію організації аналітичної обробки даних, прийоми і методи які дозволяють вилучати з даних максимум корисних знань, в автоматичному режимі відновлювати структури, залежності та закономірності в даних, інтерпретація і осмислення яких експертом або аналітиком, дозволяє робити висновки про особливості стану і розвитку явищ і процесів, виробляти рекомендації щодо більш ефективного управління ними.
 
(рекомендована до вибору)
1
3.2.3.Управління архітектурою ІТ підприємств
 
(фахова)
1
3.2.4.Хмарні обчислення

(фахова)
2
3.2.5.Юридичні аспекти ІТ бізнесу
(фахова)
 
Дисципліна розглядає сфери різного типу конфліктів, які виникають(і) між роботодавцем та працівником ІТ компанії;
(іі) між ІТ фахівцем та третіми особами, що використовують результати його інтелектуальної діяльності;
(ііі) різні ситуації вирішення конфліктів при повторному використанні програмного забезпечення.

(рекомендована до вибору)
2
3.2.6.Передові технології розробки і супроводження у інженерії програмного забезпечення

(фахова)
2

Альтернативні вибіркові дисципліни магістри ІПЗ 2022-2023

Альтернативні
1 семестр
Використання методів теорії винахідництва для підвищення конкурентоспроможності ІТ-підприємства
Технології віртуальної та доповненої реальності  
Юридичні аспекти ІТ-бізнесу
2 семестр
Методи збору, аналізу та обробки даних  
Технології криптовалют та BlockChain
Практикум проведення наукових досліджень у галузі