На кафедрі проводиться підготовка «Друга вища освіта», галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальність, 121 Інженерія програмного забезпечення, освітньо-професійна програма Інженерія програмного забезпечення, програмне забезпечення систем, освітній ступінь «Бакалавр», «Магістр». Детальна інформація про  умови вступу див за посиланням: