Правила прийому до Національного авіаційного університету у 2022 році

Додаток 1. Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти, за якими здійснюється прийом до Національного авіаційного університету на денну та заочну форму навчання у 2022 році

Додаток 3. Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання у 2022 році до Національного авіаційного університету за ОС «Магістр»

Додаток 5. Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного авіаційного університету у 2022 році

Зміст програмного матеріалу з дисциплін на 5 курс, які виносяться на кваліфікаційний екзамен

Доктор філософії (PhD)

Магістратура

Бакалавр