Конференція

Конференція «Інженерія програмного забезпечення» проводиться щорічно з 2005 року, та поєднує студентів, аспірантів, представників освіти, науки та виробничих компаній.

 • Учасники конференції мають можливість опублікувати результати своєї дослідницької діяльності, дізнатися про новітні досягнення в інженерії програмного забепечення, познайомитися з новими програмними продуктами та тенденціями на ринку програмного забезпечення України та світу, отримавши інформацію з "перших рук" - від представників компаній.
 • Тематичні напрямки: наука, освіта, кар'єра, продукти, технології.
 • Живе спілкування з доповідачами та представниками відомих ІТ - компаній.
 • Конкурси, призи.
 • Культурно-розважальна програма

Відповідальний секретарь 

Доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Чебанюк Олена Вікторівна 
Elena.Chebanyuk@livenau.net

Важливі дати конференції:

 • Прийом доповідей: до 30 травня
 • Відповідь про прийом(відмову) участі у конференції: до 2 червня
 • Проведення конференції 6-9 червня

Вимоги до матеріалів, що надаються:

 • Мови матеріалів: українська, російська, англійська.
 • Для публікації матеріалу подається його електронна версія (електронною поштою info@seconf.livenau.net) в обсязі 1 повний аркуш - тези доповіді, матеріали кращих доповідей будуть опубліковані в журналі "Інженерія програмного забезпечення".
 • Тези набирати в текстовому редакторі Microsoft Word. Формат аркуша: А5 (150x210 мм).
 • Поля: ліве -20 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.
 • Шрифт - Times New Roman Cyr – 11кгл. Міжрядковий інтервал - одинарний.
 • Абзац – 1 см.
 • Включити режим автоматичного розміщення переносів.
 • Вирівнювання – по ширині аркуша.
 • Заголовок – прописні (вел. літери), 10 кгл. напівжирний. Підзаголовки – рядкові (мал. літери), 11кгл. напівжирний. Номер сторінки – по центру, знизу, 10 кгл. Підписи до рисунків – 10 кгл.
 • Відомості про авторів: ім’я, по батькові, прізвища (шрифт Times New Roman Cyr 11 кгл. напівжирний) - вирівнювання по правому краю, після назви.
 • Посилання на використану літературу обов’язково (оформити у вигляді нумерованого списку).

 

Напрями роботи конференції:

 • Теоретичні основи інженерії програмного забезпечення.
 • Емпірична інженерія програмного забезпечення.
 • Супровід та еволюція програмного забезпечення.
 • Доменна інженерія.
 • Колективна розробка програмного забезпечення.
 • Тестування, валідація та веріікація програмного забезпечення.
 • Оцінка витрат і вартості програмного забезпечення.
 • Якість програмного забезпечення.
 • Удосконалення процесів життєвого циклу програмного забезпечення.
 • Технології розробки програмного забезпечення.
 • UML.
 • Проектний менеджмент.
 • Освіта та інженерія програмного забезпечення.
 • Стандарти та інженерія програмного забезпечення.
 • Захист та інженерія програмного забезпечення.
 • Internet та інженерія програмного забезпечення.
 • Бази даних, бази знань та інженерія програмного забезпечення.
 • Прикладні домени і програмне забезпечення.

 

Конференція проходитиме на базі Національного авіаціонного університету

З 9 по 12 червня за графіком

 • з 9-30 до 10-00 - реєстрація учасників.
 • з 10-00 до 12-45 - виступи та майстер-класи запрошених доповідачів.
 • з 12-45 до 13-30 - перерва.
 • з 13-30 до 15-10 - виступи та майстер-класи запрошених доповідачів.
 • з 15-10 до 17-00 - доповіді учасників (конференція).

9 червня - культурно-розважальний день: неформальне спілкування з доповідачами, гостями та іншими учасниками конференції, обговорення особистого досвіду в разробці програмного забезпечення.

 

Програма конференції ІПЗ 2016

Розклад роботи секцій

Секція Теоретичні аспекти інженерії програмного забезпечення

Вівторок 07.06.2016

Секретар секції   Чебанюк О.В.

Початок о 10:00. Ауд. 6.313

Час

Тема доповіді та доповідач

1000-1015

Відкриття секції

1015-1030

THE PROGRAMMING STYLE ONTOLOGY ASSISTANT 

N. M. Sidorova

1030-1045

IDENTIFICATION OF DESIGN PATTERNS STRUCTURAL CHARACTERISTICS 

Petryuk A.Y.

1045-1100

ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ НА ОСНОВІ МЕТОДИКИ SCRUM

Кормильцев А.В.

1100-1115

ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТНОЙ ЛОГИКИ

Степаненко Д.В.

1115-1130

ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ОЦЕНОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

Юрчишин М.

 

Секція Прикладні аспекти інженерії програмного забезпечення

Вівторок 07.06.2016

Секретар секції  Чебанюк О.В.

Початок о 12:30. Ауд 6.313

Час

Тема доповіді та доповідач

1

2

1230-1245

Відкриття секції

1245-1300

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА КОРЕКЦІЇ СТАНУ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я

М.Д. Васильєва

1300-1315

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМИ МЕДИЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ

В.В.Руденко

1315-1330

ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМНИМИ ПРОЕКТАМИ

Д.О.Рябокінь

 

1330-1345

3D МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ РОБОТИ ІЗ ВІРТУАЛЬНИМ СВІТОМ

          В. Зайчук

1345-1400

ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-КАМЕРИ ДЛЯ ТРЕКІНГУ РУКАВИЧКИ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Д. Черних 1

1

2

1400-1415 перерва

1415-1430

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ В ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКЕ

С. А. Каневский, М. В. Панченко , Д. М. Шифрин

1430-1445

ЗАСІБ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОБОТИ З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПЛАНОМ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Нікешин Є.В.

1445-1500

КАФЕДРАЛЬНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТА АУТЕНТИФІКАЦІЇ

Овдійчук Т.А.

1500-1515

ПРОТОТИП СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРИВАТНИМИ ДАНИМИ КОРИСТУВАЧА ІНТЕРНЕТ

Бадіві Ібрагим

1515-1530

ЗАСІБ ВЗАЄМНОГО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ АБОНЕНТІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Гринько Олександр

1530-1545

МЕТОДИКА ЕКОЛОГІЧНОГО СЛІДУ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ 

Кротінова М.В.

 

Пленарні доповіді

Середа 08.06.2016

Секретар секції  Дишлевий О.П.

Початок о 10:00 Ауд. 6.200

Час

Тема доповіді та доповідач

1000-1015

Оголошення про початок роботи секції

1015-1115

 "Управление малыми командами в больших проектах"

 

MAXIM PACHABUT

Head of RD UA, Resource Development Manager,

PMP, Ph.D., Associate Professor

 

1115-1215

"Typical tools and practices in software development. Or how to act as a team"

 

OLEKSII DYSHLEVYI

Resource Development Trainer

 

 

Програма конференції ІПЗ 2016

Секція Впровадження методів і засобів інженерії

08.06.2016

Секретар секції  Дишлевий О.П.

Початок о 12:30 Ауд. 6.313

Час

Тема доповіді та доповідач

1230-1245

Відкриття секції

1245-1300

SOFTWARE MODEL TRANSFORMATION USING MEDINIQVT

K.V. Shestakov

 

1300-1315

ПАТТЕРНИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСІВ

Л. О. Денисенко

 

1315-1330

АСОЦІАТИВНИЙ МЕТОД ЗБЕРІГАННЯ І ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ

П.Ю. Соколенко