Науковий журнал

в Україні, що публікує статті за тематикою. Видается з 2010 року. Занесено в наукометричну базу Росси́йский и́ндекс нау́чного цити́рования (РИНЦ).

Журнал Інженерія програмного забезпечення