Кафедра інженерії програмного забезпечення

Першу в Україні (2000 р.) кафедру "Інженерії програмного забезпечення" (в минулому "Обчислювальной математики та програмування", „Программого забезпечення обчислювальних систем”) було засновано в 1967р.

Кафедру очолив доктор технічних наук, професор Назаров Т.І. В 1968-1970 роках завідувачем кафедрою був доктор технічних наук Соломін П.С., у 1970-1979 кафедру очолював професор Максимов В.С., в 1979-1980 роках - кандидат технічних наук, доцент Самусь В.М. З 1980 по 1987 роки доктор технічних наук, професор Мінаєв Ю.М. З 1987 по грудень 1999 роки кандидат технічних наук, доцент Гузій М.М. З січня 2000 кафедру очолює доктор технічних наук, професор Сидоров М.О.

На кафедрі відбувається поступова зміна акцентів в навчанні з комп’ютерних наук на інженерну розробку і супровід різних видів програмного забезпечення. У 2000-2001 навчальному році на кафедрі вперше в Україні розпочалась підготовка фахівців за спеціалізацією 7.080403.01 "Програмне забезпечення Internet", а у 2001-2002 навчальному році кафедра починає готувати фахівців за спеціалізацією 7.080403.02 "Програмне забезпечення у бізнесі, менеджменті та підприємництві", та спеціальністю „Управління проектами”. У 2000 році на кафедрі вперше було розпочато навчання англійською мовою. У 2001 році ,також вперше, розпочалася підготовка з екстернатної форми навчання та з другої освіти. У 2007 році кафедра розпочала підготовку за новим напрямом – „Програмна інженерія”

.Викладацький склад кафедри - це висококваліфіковані фахівці, серед яких: доктора технічних наук, професори; кандидати технічних наук, доценти; старші викладачі та асистенти. З 2007 року кафедра проводить підготовку спеціалістів та магістрів за напрямом "Програмна інженерія ". Цей напрям спрямован на проектування, розробку, супроводження та використання різних видів програмного забезпечення.

Навчання здійснюється на сучасній комп'ютерній базі факультету комп'ютерних наук, а також на базі ДП "Антонов", установ Національної Академії наук України, підприємств Асоціації "Інформаційні технології України". Кафедра підтримує дружні стосунки з багатьма вітчизняними та зарубіжними організаціями, серед яких Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ, ДП "Антонов", ряд наукових та навчальних установ та закладів Росії, університет м. Крайова (Румунія).

На кафедрі навчалися і продовжують навчатися іноземні студенти - громадяни Албанії, Індії, Китаю, Кувейту, Лівану, Палестини, Росії, Сирії.