Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

 

Шановний абітурієнт !

Зараз Ви будете робити відповідальний крок в житті – обирати професію. І дуже важливо, з оглядом на те, що життя коротке, обрати професію, яка буде Вашою протягом всього життя. Це означає, що обрана Вами професія буде берегти Ваше здоров’я, тому, що буде цікава Вам; буде гідно годувати Вас і Вашу родину, тому що праця буде добре оплачуватися; надасть Вам, згодом, соціальний статус поважної людини, тому що Ваша професія шанується суспільством.

Звичайно, професій багато, але мова буде про ту, що власно я обрав багато років тому, й, на щастя, жодного разу не було у мене думок, що я помилився.

З появою обчислювальної техніки з’явилась діяльність і низка професій, що спрямовані на створення і супроводження комп’ютерних програм. Як з’ясувалось згодом, це унікальна діяльність. Унікальність її полягає в тому, що її вражаючі результати створюються з нічого, а тільки з думок відповідного професіонала. І коли тексти, що написані Вами на папірці, керують, наприклад, літаками, виробництвами, суспільством – це вражає!

Таким чином, є дуже цікаві професії, які пов’язані зі створенням і супроводженням комп’ютерних програм. До 2006 року в Україні не було підготовки фахівців за цими професіями. Підготовкою фрагментарно займалися кафедри за різними напрямами навчання. Найбільш близьким до цієї діяльності був напрям «Комп’ютерні науки».

Але стан освіти, що склався, в першу чергу не влаштовував роботодавців, а в другу — ті кафедри, які були знайомі з досвідом передових країн в галузі розробки комп’ютерних програм. До речі, галузь «Інженерія програмного забезпечення» була започаткована у 1968 році.

Тому Асоціація «Інформаційні технології України» і перша в Україні кафедра «Інженерії програмного забезпечення» Національного авіаційного університету в 2001 році почали роботу щодо створення в Україні відповідного напряму навчання.

В 2006 році такий напрям було створено і названо «Програмна інженерія». З 2016 року напрям перетворено в спеціальність "Інженерія програмнного забезпечення".

Таким чином, якщо Ви вирішили пов’язати себе з «програмуванням», а точніше, з розробкою і супроводженням будь-яких комп’ютерних програм, то Ваша спеціальність навчання — «Інженерія програмного забезпечення».

Коли ми створювали напрям, то в його основу були покладені міжнародні документи і стандарти, а навчальний план галузевого стандарту України цього напряму ми побудували на основі відповідного міжнародного шаблону. Таким чином була забезпечена Ваша мобільність, а Вашим документам про освіту — міжнародна зрозумілість.

Зараз багато університетів України готують фахівців за цим напрямом. Вам важливо обрати саме той Університет і кафедру, що навчає краще і адекватніше до навчального плану галузевого стандарту України. Наша кафедра є саме такою.

Кафедру було створено у 1965 році. З самого початку склалося так, що кафедра орієнтувалася на підготовку програмістів. З 2000 року кафедра, перша в Україні, взяла назву «Інженерії програмного забезпечення». Зараз це потужна в Україні кафедра, на якій навчається більше 1000 студентів і працює до 30 викладачів. Кафедра плідно співпрацює з роботодавцями, має в Office 365 власний навчальний портал і корпоративну пошту. Кафедра першою в Україні перейшла, в 2006 році, на застосування в навчанні ноутбуків і Wi-Fi зв’язку. Випускники кафедри працюють на підприємствах Асоціації «Інформаційні технології України» і за кордоном.

Ми любимо і шануємо наших студентів!

Чекаємо на Вас!

Опис спеціальності

«Інженерія програмного забезпечення» (software engineering, инженерия программного обеспечения) – це новий в Україні напрямок навчання, поява якого – потреба часу.
В бакалавраті «Інженерія програмного забезпечення» готують фахівців зі створення, супроводження і використання будь-якого програмного забезпечення.
Студенти вивчають розробку програм в контексті різних мов програмування виходячи з інженерних засад, засвоюючи методи та засоби аналізу, проектування, конструювання програм, без знання яких неможливе грамотне створення програмного забезпечення. Вивчення цих методів ведеться із застосуванням найсучасніших технологій та інструментів.
Мета інженерії програмного забезпечення – проектувати, створювати та супроводжувати велике програмне забезпечення (мільйони програмних команд) у заданий термін, не витративши зайвих грошей, досягаючи потрібної якості. Для цього студенти навчаються методам аналізу та проектування, оцінки вартості, тестування, веріфікування, супроводження програмного забезпечення.
Інженерія програмного забезпечення – це багатомільярдна з точки зору інвестицій галузь економіки будь-якої розвинутої держави. В галузі реалізуються великі та малі проекти, що потребують кваліфікованого менеджменту. Тому студенти навчаються вирішувати у колективі, завдання обґрунтування, планування, забезпечення економічної ефективності, якісної та своєчасної реалізації проектів програмного забезпечення. В умовах глобалізації, широко розповсюджена розробка програмного забезпечення із застосуванням Internet, тому студенти засвоюють відповідні технології.

Майбутні фахівці будуть працювати в індустрії програмного забезпечення, виконуючи розробку і супроводження програмного забезпечення.
На факультеті працюють навчальні підрозділи всесвітньовідомих фірм (CISCO Systems, Microsoft Corp., Sun Microsystems, IBM), що дає студентам можливості користуватися навчальними програмами відповідних фірм, безкоштовно застосовувати на власних комп’ютерах ліцензійне програмне забезпечення, складати платні сертифікаційні іспити з суттєвими грошовими знижками.
Академія CISCO є сертифікованим центром навчання найбільшого виробника комутаційного устаткування для комп’ютерних мереж. Одержання сертифіката CISCO надає право на обслуговування фірмового устаткування, встановленого у всіх великих комп’ютерних мережах.
Академія Sun Microsystems дає можливість факультетові використовувати передове забезпечення і технології в процесі навчання студентів. Sun Microsystems — це одна з найбільших фірм, що займається виробництвом високопродуктивних комп’ютерів та програмного забезпечення. Мова Java і відповідні Java-технології — розробки цієї фірми.
IT Академія Microsoft дозволяє студентам користуватися найсучаснішими комп’ютерними технологіями всесвітньо відомої фірми Microsoft, отримати відповідні сертифікати, брати участь у конкурсах, грантах, школах, застосовувати тільки ліцензійне забезпечення в ра­мках MSDN Academic Alliance. Всі студенти факультету підключені до Web-сервісів Windows Live Microsoft Corp.
Академія IBM дає можливість студентам вивчати унікальні програмні інструменти, які застосовуються для створення програмного забезпечення, баз даних, корпоративних інформаційних систем і Web-застосувань.
В зв’язку з інтенсивним застосуванням комп’ютерів в навчальному процесі студенти факультету повинні мати власний комп’ютер-ноутбук з пристроєм бездротового зв’язку.​

План навчання за спеціальністю

​Тривалість програми підготовки фахівців за спеціальністю „Інженерія програмного забезпечення”

Освітньо-кваліфікаційний рівень
Форма навчання Термін підготовки
Бакалавр Денна 4 роки
Магістр Денна 1 рік 6 місяців

Результати роботи приймальної комісії   2016